Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Trước năm 1976 bệnh viện Bạch Mai chưa có khoa Hô Hấp độc lập mà chỉ có 1 tổ Hô Hấp nằm trong một bộ phận của khoa Cấp Cứu A9 (thuộc khoa Nội). Phụ trách khoa Cấp cứu A9...
Chi tiết