Chương trình sinh hoạt khoa học hô hấp Việt – Úc

Chương trình sinh hoạt khoa học hô hấp Việt – Úc

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC HÔ HẤP VIỆT – ÚC SCIENTIFIC RESPIRATORY PROGRAM VIETNAM – AUSTRALIA   Thời gian: 9h30 – 11h30, thứ 5 ngày 08/09/2016 Time: 9h30 – 11h30 am, thursday 08/09/2016 Địa điểm: Hội trường bác sỹ,...
Chi tiết
Cập nhật các kiến thức về chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp qua chương trình sinh hoạt khoa học Việt-Úc

Cập nhật các kiến thức về chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp qua chương trình sinh hoạt khoa học Việt-Úc

Đây là buổi sinh hoạt khoa học đầu tiên trong năm 2015 do Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường giao lưu hợp tác, trao đổi các kiến thức về chuyên ngành hô hấp với nền y...
Chi tiết